Εικόνες | Δημόσιο - ΔΕΚΟ

Συνολικές δαπάνες γενικής κυβέρνησης σε Ε.Ε.-15, 1960-2001